Geleceğin Kısa Tarihi Kitap Özeti

Geçtiğimiz tarihler boyunca dünya’da yönetimi sunan 3 ana unsur vardır ve bu unsurlar ile insanlar yönetilmiştir. Merak eden ziyaretçilerimiz kitabımı altta vereceğim adresten okuyabilirler. Okumanızı tavsiye ederim çünkü dünyanın geliştiği şu yıllarda merakınızın çoğunu gidereceğinden emin olduğum bir kitap.

Bunlar bazen tek başlarına, bazen birbirlerini tamamlayan unsurlar olarak hep tarih sahnesinde yer almışlardır. İç huzurun mimarı ve geleceğin planlayıcısı din, tarih boyunca her devirde değişik modeller halinde sahnede olmuştur. Önceleri yaşamı sürdürmek için avcılık vardı. Sonra kendini korumak, yakın ve uzak çevrede hakimiyet sağlamak için güç (ordu) kullanılmıştır. Nihayet, sahip olma içgüdüsünün vazgeçilmez unsuru ticaret (tacirler) gücün kullanılamayacağı yerlerde varlıklarını hissettirmişlerdir.

İnsanlar, dünya üzerinde varlıklarını hissettirmeye başlamaları ile beraber düşünce gücü ile farklılıklarını belli etmişlerdir. İnsanların gelişmesini sağlayan en önemli unsur, edindikleri tecrübeleri bir sonraki nesillere aktarabilme meziyetleridir. İnsanları diğer canlılardan ayırıp düşünce ve yaratıcılık özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlayan gücü edindikleri tecrübe ve bilgi birikimlerini gelecek nesillere aktarabilmesidir. Böylece, insanlar geçen iki milyon yıllık tarihleri içinde yaşamlarını geleceğe taşımayı öğrendiler. İnsanoğlunun yaşam süresi arttıkça edindiği tecrübeler fazlalaşmış ve aktarılacak bilgiler çoğalmıştır. Yaşam süresinin uzaması insanları günü birlik yaşamdan kopararak geleceğe dönük yatırım yapmağa yöneltmiştir. İleriye dönük yatırım beraberinde üretimi getirmiştir. Üretimin artması ticaretin ilkel hali olan takası yaratmıştır. Takasla çelişmeğe başlayan sahip olma duygusu, (güç)ün yardımıyla sahip olunan mallar arasına insanın da girmesine neden olmuş ve kölelik doğmuştur. Okumaya devam et Geleceğin Kısa Tarihi Kitap Özeti

Sıcak Para Kitap Özeti

Bu kitabı okuyanlar, sıcak para hakkında bilgiler edinebilir, ayrıca kriz zamanlarında çok büyük boyutlardaki dış borçlardan bahsetmektedir. Yani okuyan kişi bu iki konu arasında bağlantılardan bilgiler edinmiş olacaktır. Ayrıca dış borç ve kaçak finans sıcak paranın kardeşleridir.

Mantıken, bazı ülkelerin ödemeler dengesi artı veriyorsa diğerlerinin de o miktara tekabül eden eksi vermesi gerekir. Yıllar boyu gerçek hesaplamalarda her zaman bazı tutarsızlıklar olur ve sonuç sıfır çıkmazdı. Ama bu ufak farklar hesap hatalarına verilirdi.

Ancak 1970’lerin sonlarında işler değişmeye başladı. Dünya ödemeler dengesi sistematik ve artan bir şekilde tutarsızlık göstermeye başladı. Öyle ki, 1980’de dünyanın kendisiyle olan ödemeler dengesi açığı 100 milyar $’a ulaştı. Başka bir deyişle dünya ile ay arasında toplam dünya ticaretinin % 10’u oranında açık vardı. IMF buna “asimetri” adını verdi. Okumaya devam et Sıcak Para Kitap Özeti

İkinci Şans Kitap Özeti

Geçmiş tarihlerimize bakacak olursak 15 yıl gibi süre araları göremeyiz çünkü tarihsel yönde bu dönemler çok kısa olduğu için olaylar bu sıklıkla yaşanmaz, oysaki şimdi yaşanılan olaylar 1er yıl ardı ardına gelmekte olup sadece 2 yıl ara ile tarih kitapları bile konu bahsetmektedir. İşte bu nedenle Amerika’nın 1990’larda dünyanın tek süper gücü olarak ortaya çıktığından günümüze kadar olan dönem hakkında stratejik bir değerlendirme yapmak için erken değildir. Tarih boyunca tek bir güç hiçbir zaman bu kadar baskın olmamıştır. İşte bu nedenle Amerika’nın uluslararası liderlik görevini sorumlu ve etkin bir şekilde gerçekleştirip gerçekleştirmediği önemli bir sorudur. Sadece Amerikanın değil dünyanın güvenliği ve refahı için… Okumaya devam et İkinci Şans Kitap Özeti

Tüfek Mikrop ve Çelik

Kitap, yüzyıllar önceki tüm dünyayı sarsan bir olaydan Avrupa’nın dünyanın ayrı yerlerini sömürgelemeye başlamasından ve o halkların teknoloji ve kültür bakımından hariç siyasal farklılıklarını da oluşturmasını anlatmakta. Bilindiği üzere buzul çağında millet avcılık ve toplama ile geçinir ve böyle yaşarlardı. MÖ 11.000- MS 1500 yılları arasında farklı anakaralardaki farklı halklar farklı hızda gelişim göstermiştir. Avustralya ve Amerika yerlileri avcı ve toplayıcı iken, Avrasya halklarının büyük bölümü ile Güney Amerika ve Sahra’nın güneyinde yaşayan halklar tarım, hayvancılık, metal işleme teknolojisi, karmaşık siyasal örgütlenme becerilerini geliştirmişlerdir. Avrasya da yaşayan kabilelerin ekonomik ve sosyal alanı düzenleme biçimleri (yazı, bronz alet yapımı, taş yontma yöntemleri vb) diğer bölgelerdeki halkalara göre tarihsel olarak çok erken evrede gerçekleşmiştir. Okumaya devam et Tüfek Mikrop ve Çelik

Eylül Romanının Özeti

Ünlü yazarlarımızdan birisi olan ve sık sık ismini duyduğumuz az kişilerden birisi olan Mehmet Rauf’un Eylül romanını bilmeyen çok az lise okuyan kişi vardır. Bu kişi yüzünden çoğu zaman sınavlarda yanlış sorular çıkmış. Bu yüzden Eylül romanının konusu, özeti ve ana fikrini size bu yazımda anlatacağım.

Romanın Konusu:

Süreyya ve onun karısı Suat ve akrabaları olan Necip Bey ile aralarında geçen olayları anlatmaktadır.

Romanın Özeti:

Süreyya ve karısı Suat’ la birlikte babasının evinde oturmaktadır. Ama bu halden memnun değildirler. Babası hem yaşlı, hem dediği dediktir. Onun yüzünden her yaz bir tane taş ocağına benzeyen köye gelirler ve orada sıkıntıdan patlarlar. Suat bu arada başka olaylardan da sıkılmaktadır. Suat’ ın kardeşi Hacer akrabası olan Necip Bey’ le gönül eğlendirmektedir.

Hacer evli ve eşi de onun için herşeyini verecek nitelikte bir eştir. Daha sonraları Suat ile Süreyya birlikte mutlu bir şekilde yaşayabilmenin yolunu aramışlar ve bulmuşlardır. Suat Hanım gizlice babasından para isteyip eşi için bir yalı kiralar. Kocası bu duruma çok sevinir. Okumaya devam et Eylül Romanının Özeti