Ali Baba ve Kırk Haramiler

Uzun yıllar önce uzak bir ülkenin fakir bölgesinde Ali baba isimli bir oduncu yaşıyormuş. Bu oduncu evinin ihtiyaçlarını ormanda odun kesip pazarda satarak karşılarmış. Günlerden bir gün yine odun kesmeye ormana gitmiş. Yolda giderken birden karşıdan gelen 40 haramiler i görmüş. Bu haramiler çok kötüymüş herkezden altın çalar kervanlara saldırır keser biçerlermiş. Ali baba korkup hemen bir ağacın arkasına saklanmış. Kırk haramiler gelip ali baba nın saklandığı ağacın önünde durup bir mağraya doğru bakarak açıl susam açıl diye bağırmışlar. Mağranın önündeki taşlar birden açılmış ve haramiler atlarındaki altınlar ile birlikte içeriye girmişler. Bizim Ali Baba ‘da arkalarından gidip Açıl Susam Açıl demiş ve girmiş içeriye 1 çuval altın alıp eşşeğine yüklemiş ve evine gitmiş.

Altınların ne kadar olduğunu saymak için komuşusu kasımdan bir tas istemiş kasım kötü kalbiyle acaba ne ölçecek diye tasın altına hamur yapıştırmış. Tas geri gelince hemen tasın altındaki hamur’a bakmış birde ne görsün altın varmış. Hemen evine gidip Ali Baba ‘dan zorla nereden bulduğunu öğrenmiş. Sonra gidip kırk haramilerin mağrasından altınları almaya gitmiş ama 40 haramiler bunu yakalayıp orada öldürmüşler. Okumaya devam et Ali Baba ve Kırk Haramiler