Behlül Bera

Cahiliye dönemi Arap toplumunda güçlü güçsüzü eziyor, kölelere çok kötü davranılıyormuş. Anne babalar kız çocuklarını erkek çocuklardan daha az seviyor, onlara değer vermiyorlarmış. Peygamberimiz çocukları kız veya erkek diye ayırt etmemiş, hepsini çok sevmiştir. Bir gün Ümame isimli kız çocuğunu omzuna alıp mescide giden Peygamberimiz’i görenler çok şaşırmışlar. Sevgili Peygamberimiz Ümame ile namaz kılmış, onu sevmiş. Kız veya erkek olsun bütün çocukların değerli olduğunu herkeze göstermiş.