Kimsenin Yaptığı Yanına Kalmaz

Bunu her çocuk biliyor ama ben yine de anlatarak güzel bir hikaye okumanızı sağlamak istiyorum. Unutmayalım ki aslında kimsenin yaptığı hiç bir zaman yanına kalmayacaktır.

Abbasi halifelerinin beşincisi Harun Reşid, sarayının bahçesindeki bir gül fidanını çok beğenir. Yaprağı, kokusu, görünüşüyle dikkatini çeken gülü özel bakıma alması için bahçıvana emir verir.

Bahçıvan üzerine titremeye başlar gülün. Ne var ki, sakınan göze çöp batar derler ya. Aynen öyle olur. Bir sabah bahçıvan gelip bakar ki, gülün dalına konan bir bülbül, ne kadar yaprak varsa hepsini gagalayarak yere düşürmüş. Tek yaprak bırakmamış gülün başında… Korku içinde koşar halifeye:

– Sultanım der, üzerine titrediğimiz gülün yapraklarını bir bülbül gagalayarak yere dökmüş, tek yaprak bırakmamış gülün başında… Harun Reşid, telaş etmeden cevap verir:

– Üzülme efendi üzülme, der. Bülbülün yaptığı yanına kalmaz!. Okumaya devam et Kimsenin Yaptığı Yanına Kalmaz

Kimsenin Görmediği Yerde

Sizce bizi kimsenin görmediği bir yer var mıdır? Eğer var diyorsanız bu hikayeyi okuyup sonra kararınızı tekrar kontrol edin. Çünkü ben kimsenin görmediği bir yer yok diyorum.

Cüneyd-i Bağdâdî hazretlerinin bir talebesi vardı. Bütün iyilik ve fazîletler onda mevcuttu. Sonradan gelmesine rağmen Cüneyd-i Bağdâdî hazretleri onu pek ziyâde seviyor, diğer talebeler bu hâli çekemiyorlardı. Talebelerinin bu hâli Cüneyd-i Bağdâdî’ye mâlûm oldu. Talebelerinin eline birer kuş verdi ve;

“Her biriniz bu kuşları kimsenin görmediği bir yerde boğazlayıp getirsin.” buyurdu.

Hepsi de kendilerine verilen kuşları aldılar, varıp ıssız bir mahalde boğazlayıp getirdiler. Yalnız o talebesi boğazlamadan getirdi. Cüneyd-i Bağdâdî;

“Niçin boğazlamadın?” buyurdu. Okumaya devam et Kimsenin Görmediği Yerde

Kibir ile Geldin Tevazu ile Gidiyorsun

Kibir içindeki bir kimsenin hikayesini anlatan bu hikaye sizler için okuyup ders alabileceğiniz bir hikaye sayılabilir. Hiç durmadan okuyun ve bitirin. Kısa ve öz hikayelerden bir tanesidir.

Hindistan Sultanı Mahmut Gaznevi, Delhi de, orduları ile giderken, bacası tüten bir kulübe görür, içeriye girer, bakar ki Ebul Hasen Harkani hazretleri, kitapları ve talebeleri ile ilgilenir, Sultana ilgi göstermez. Sultan ise, bu duruma çok öfkelenir; fakat belli etmeden der ki:

– Hoca

– Ne var?

– Hocan Bayezid-i Bistami nasıl birisi idi?

Ebul Hasen Harkani hazretleri, hocasının adını duyunca der ki:

– Hocam öyle bir zat idi ki, müslüman olmayan bir kimse yüzüne baksa, iman ile şereflenirdi. Okumaya devam et Kibir ile Geldin Tevazu ile Gidiyorsun

Kısmetini Beklemek

Evet sevgili küçük ve büyük dostlarım bugünkü dini hikaye ise gerçekten çok hoşunuza gidecek çünkü hikaye hem kısa hemde çok güzel bir konuyu işlemiş. Okursanız sizin için iyi bir anlam içeriyor.

Öğrencilerinden birinin eline bir testi verip kuşluk vakti çeşmeye gönderir Fakirullah Hazretleri.

Ne var ki öğrenci çeşmenin başına varınca oradaki çocuklarla oyuna dalar, ta ikindiye kadar oyun sürer. Nihayet gün batarken aceleyle testiyi doldurup döner. Bunca vakittir orada oyuna dalan öğrenciyi bu defa arkadaşları aralarına alıp hırpalamak isterler. Ancak Fakirullah Hazretleri müdahale ederek der ki:– Neye suçluyorsunuz arkadaşınızı?– Kuşluk vakti gönderdiniz ikindi üzeri döndü, bizi bu kadar bekletmeye hakkı var mı? derler.  Okumaya devam et Kısmetini Beklemek

Kırk Kapının Ötesinden Gelen

Biraz uzun ama anlatmak istediği çok güzel bir hikaye sunuyorum sizlere gerçekten okumanız sizler için çok yararlı olacaktır. Sonuna kadar okuyup ne anlatmak istediğini anlayabilirseniz sizin için en güzel şeylerden bir tanesi belki de bu yazının içinde anlatılıyor.

Gelin, hiç kimsenin yaşamaktan mutlu olmayacağı bir hayata konuk olalım!.. Ne var ki o hayatlar, bizimle iç içe yaşarken kulaklarımız duymaz, gözlerimiz görmez olur bu olanları…

Bir İstanbul ki, her semtinde binlerce ev… Bir İstanbul ki, her semtinin gün ve gecelerinde milyonlarca hayat yaşar da birbirinden haberi olmaz.

Bakın, taa uzaklardan görünen bir apartman var. Her penceresinden ışıklar sızıyor. Her ışıktan süzülen bir silüet… Her silüette bir hayat… O hayatlarda yaşanan acılar, feryatlar, gözyaşları veya mutluluklar… Bu manzarayı, tüm İstanbul’a yayın. Milyonlarca ışıktan süzülen milyonlarca silüet, milyonlarca hayat… Bu perspektifi, tüm coğrafyaya yayarsanız, milyarlarca çatı altında veya çatısı olmayan dam altlarında yaşanan heyecan, hayal kırıklığı, hüzün, keder ve mutluluk nâraları atan sayısız insan manzaralarıyla karşılaşırsınız. Okumaya devam et Kırk Kapının Ötesinden Gelen