İkinci Şans Kitap Özeti

Geçmiş tarihlerimize bakacak olursak 15 yıl gibi süre araları göremeyiz çünkü tarihsel yönde bu dönemler çok kısa olduğu için olaylar bu sıklıkla yaşanmaz, oysaki şimdi yaşanılan olaylar 1er yıl ardı ardına gelmekte olup sadece 2 yıl ara ile tarih kitapları bile konu bahsetmektedir. İşte bu nedenle Amerika’nın 1990’larda dünyanın tek süper gücü olarak ortaya çıktığından günümüze kadar olan dönem hakkında stratejik bir değerlendirme yapmak için erken değildir. Tarih boyunca tek bir güç hiçbir zaman bu kadar baskın olmamıştır. İşte bu nedenle Amerika’nın uluslararası liderlik görevini sorumlu ve etkin bir şekilde gerçekleştirip gerçekleştirmediği önemli bir sorudur. Sadece Amerikanın değil dünyanın güvenliği ve refahı için… Okumaya devam et İkinci Şans Kitap Özeti