İskambil Kağıtlarındaki Şekillerin Anlamı Nedir?

Çocuklar büyüklerin oyununa çok meraklı oldukları için ve sihirbazların sık sık gösterilerinde kullandıkları iskambil kağıtları onların ilgisini ve merak odağını çok daha fazla çeker. Bu yüzden çocukların en çok sordukları sorulardan birisidir. Kısa bir bilgi verecek olursak, oynanılan iskambil kağıtlarının nereden ne zaman ve nasıl geldiği konusunda çeşitli söylentiler var ama kanıtlanmış bir bilgi yok. Çoğunluğunun dediğine göre yedinci veya onuncu yüzyıl arasında geldiği kesin olmasa bile doğruya yakın bir bilgi olarak gösteriliyor. İskambil’in buluşunu Çinli insanlar tarafından üstleniliyor. Bir söylentiye göre de Avrupa doğumlu bir rahip olan Marco Polo tarafından bulunduğu da söylentiler arasında öne sürülüyor. Hindistan’dan veya Arabistan’dan geldiğini ileri sürenler de var arna bugünkü şekilleriyle kullanılmalarının 14. yüzyıl Fransa’sına dayandığı kesin gibi.

O tarihlerde, Fransa’da dört sınıf vardı ve iskambil kağıtlarındaki kupa, maça, karo ve sinek bu dört sınıfı temsil ediyordu. Kupa bir kalkanı andıran şekli ile asil sınıfı ve kiliseyi, maça bir mızrağın ucunu çağrıştıran şekli ile orduyu, karo ticari deniz işletmelerinin eşkenar dörtken kiremitlerinden esinlenerek orta sınıfı, sinek ise yonca yaprağına benzeyen şekli ile köylüyü temsil ediyordu. Bugün briç, poker veya benzeri oyunlarda, kupanın en değerli, sineğin ise en değersiz kart olmasının nedeni mini electronic cigarette işte bu sınıflamadır. Okumaya devam et İskambil Kağıtlarındaki Şekillerin Anlamı Nedir?