Kızkulesi Efsanesi

Kızkulesi Marmara’dan vapur ile Istanbul Limanına girmeden Anadolu kıyısına 180 metre yakınlıkta, Marmara denizinin ortasında bulunmaktadır. Geceleri ışık vererek gemilere yol gösteren bu Kulenin çok eski zamanlara uzanan ilgi çekici bir efsanesi vardır.

Bugün Kızkulesi nin bulunduğu adacık, aslında deniz yüzünden çok az yüksekte bulunan bir kayalıktır, o kadar alçaktır ki Boğaziçinin suları bu kayalığı yalayarak marmara ya dökülür diyebiliriz. Boğaziçi nin kilidi durumundaki bu kayalık çok eski devirlerden beri insanların ilgisini üzerine çekmişti. bu arada milattan önce 450-404 yılları arasında yaşamış olan Atinalı General Alkibiyades bu kayalığın üzerinde bugünkü anlamıyla gümrük binası diyebileceğimiz bir bina yaptırmış, gelip geçen gemilerden vergi almaya başlamıştı. gemiler getirdikleri malın onda birini vergi olarak vermek zorunda tutulurdu. Okumaya devam et Kızkulesi Efsanesi