Korkak Kral

Uzun yıllar önce dünyanın diğer ucunda iki tane birbirine komuşu iki tane kral yaşarmış. Birisi çok korkak diğeri ise çok cesurmuş. Bu iki kralde birbirinden nefret ederlermiş. Devamlı kavga eder ve savaşırlarmış. Ama cesur kralın askeri ve silahı korkak kraldan daha fazlaymış. Bu yüzden Korkak kral hep üzülür ve yenilirmiş. Her yenildiğinde daha fazla üzülürmüş korkak kral. Bir gün yine üzgün şekilde yatağına uzanırken korkak kral uykuya dalmış. Rüyasında bir derenin kenarında oturuyormuş. Suyun ve kuşların sesini dinliyormuş. Sular kayalara çarptıkca hiç aldırmadan, aksamadan, durmadan akıyormuş. Sürekli yeni bir yer bularak geçiyormuş su kayalardan. Korkak kral bunları seyrederken, ak sakallı nur yüzlü dede görünmüş ve ses vermiş. Okumaya devam et Korkak Kral