Kurt ve 7 Küçük Oğlak

Çok uzun yıllar, hatta asırlar önce bir keçi yaşarmış ormanın birinde. Bu keçinin  7 tane yavrusu varmış. Şefkatli bir anne kendi öz çocuğunu nasıl seviyorsa bu keçi de yavrularını öyle çok seviyormuş.

Günlerden bir gün bu keçi yavrularına yemek olmadığı için dışarıya yiyecek bir şeyler aramaya çıkmaya, ormanda dolaşmaya çıkacakken tüm yavrularını etrafında toplamış ve onlara şöyle demiş:

– Sevgili çocuklarım demiş; ben ormana gidiyorum. Kendinizi kurttan sakının. Eğer kurt evimize girerse hepinizi kıtır kıtır yer. Bu alçak çok kez türlü kılıklara girer, ama kaba sesinden, kapkara ayaklarından onu hemen tanıyabilirsiniz! Okumaya devam et Kurt ve 7 Küçük Oğlak

Derisi Yüzülen Kurt

Bir varmış bir yokmuş, bir zamanlar kendisine kötülük etmiş olan kurnaz tilkiden intikam almak için fırsat kollayan bir kurt varmış. Bir gün kurt ormanlar kralı aslanın hasta olduğunu duymuş.
“Saygıdeğer kralım, sizin hasta olduğunuzu duydum, uzak yerden geldim, sırf size çare bulmak için dağları taşları aştım” demiş.
Aslan, kurdun bu çabasından çok hoşlanmış:
“Söyle bakalım nedir benim derdime çare?”

“Sizin topraklarınızda şişman bir tilki yaşar. İşte o tilkinin derisini yüzüp karnınıza sarmanız lazım. Hastalığınıza birebir gelcektir.”
Aslan tilkiye haber göndermiş:
“Tez elden huzuruma çıkarılsın” diye buyurmuş. Okumaya devam et Derisi Yüzülen Kurt