Sıcak Para Kitap Özeti

Bu kitabı okuyanlar, sıcak para hakkında bilgiler edinebilir, ayrıca kriz zamanlarında çok büyük boyutlardaki dış borçlardan bahsetmektedir. Yani okuyan kişi bu iki konu arasında bağlantılardan bilgiler edinmiş olacaktır. Ayrıca dış borç ve kaçak finans sıcak paranın kardeşleridir.

Mantıken, bazı ülkelerin ödemeler dengesi artı veriyorsa diğerlerinin de o miktara tekabül eden eksi vermesi gerekir. Yıllar boyu gerçek hesaplamalarda her zaman bazı tutarsızlıklar olur ve sonuç sıfır çıkmazdı. Ama bu ufak farklar hesap hatalarına verilirdi.

Ancak 1970’lerin sonlarında işler değişmeye başladı. Dünya ödemeler dengesi sistematik ve artan bir şekilde tutarsızlık göstermeye başladı. Öyle ki, 1980’de dünyanın kendisiyle olan ödemeler dengesi açığı 100 milyar $’a ulaştı. Başka bir deyişle dünya ile ay arasında toplam dünya ticaretinin % 10’u oranında açık vardı. IMF buna “asimetri” adını verdi. Okumaya devam et Sıcak Para Kitap Özeti