Soykırım Gerçeği

Biliyormusunuz kategorimize çoktandır bir konu eklemiyordum. Eklemişken sık duyduğunuz ama aslında ne demek olduğunu bilmediğiniz bir konu ile başlamak istedim. Soykırım yalanı veya soykırım gerçeği aslında unutulmaması gereken ve aslında nasıl olunduğu bilinmesi gereken bir olaydır. Gelelim bu olayın asıl yüzüne ve söylenen yalanlara.

Ermeniler asırlar boyunca, önce Selçuklu daha sonra da Osmanlı’nın adilane  yönetimi altında çok büyük bir hoşgörü ve huzur içinde yaşamışlardır.Osmanlılar Tarafından “Millet-i Sıdıka” ünvanına layık görülen Ermeniler, Türklerle Yüzyıllar Boyunca Dostluk İçinde yüzyılarca beraber yaşamışlardır. Bu husus Ermeni tarihçilerin büyük bir bölümü tarafından da tasdik edilmektedir. Gerçekten de Osmanlı yönetimi farklı dillerde konuşan, farklı dini görüşleri olan ve farklı etnik kökenlere sahip çok sayıda milleti asırlar boyunca hoşgörü içinde yönetmeyi başarmış çok güçlü bir devletti. Zamanımızda Türkiye’nin önüne farklı vesilelerle getirilmeye çalışılan bu sözde soykırım konusunun aslı neydi? Asırlar boyunca barış içinde ve kardeşçe yaşayan Türk-Ermeni halkları arasında nasıl bir ilişki vardı? Ne olmuştu da Osmanlı yönetimi tarafından “millet-i sıdıka” ünvanına layık görülen Ermeni toplulukları, sadakatları sorgulanan bir halk haline gelmişti? Okumaya devam et Soykırım Gerçeği