Tüfek Mikrop ve Çelik

Kitap, yüzyıllar önceki tüm dünyayı sarsan bir olaydan Avrupa’nın dünyanın ayrı yerlerini sömürgelemeye başlamasından ve o halkların teknoloji ve kültür bakımından hariç siyasal farklılıklarını da oluşturmasını anlatmakta. Bilindiği üzere buzul çağında millet avcılık ve toplama ile geçinir ve böyle yaşarlardı. MÖ 11.000- MS 1500 yılları arasında farklı anakaralardaki farklı halklar farklı hızda gelişim göstermiştir. Avustralya ve Amerika yerlileri avcı ve toplayıcı iken, Avrasya halklarının büyük bölümü ile Güney Amerika ve Sahra’nın güneyinde yaşayan halklar tarım, hayvancılık, metal işleme teknolojisi, karmaşık siyasal örgütlenme becerilerini geliştirmişlerdir. Avrasya da yaşayan kabilelerin ekonomik ve sosyal alanı düzenleme biçimleri (yazı, bronz alet yapımı, taş yontma yöntemleri vb) diğer bölgelerdeki halkalara göre tarihsel olarak çok erken evrede gerçekleşmiştir. Okumaya devam et Tüfek Mikrop ve Çelik