Türk Halk Müziği Nedir?

Türk halk müziği Anadolu’nun bağrından kopup gelen Türkiye’nin geleneksel bir müzik türüdür. Farklı şivelerle ve formlarla söylenir.

Çalgılarını genellikle bağlama,davul,tulum ve kaşıklar oluşturur. Sözlü halk müziğine türkü adı verilmektedir ve türkülerin geleneksel olarak Türkiyede ki önemi gerçekten çok fazladır. Özellikle yaşlıların yani eski zamanın türküleri bizleri bizden alır başka bir yere getirir. Bu türkülerin genellikle bir anlamı mevcuttur. Yani her türküde sanatçı yaşadığı sıkıntıları ve sevinçleri paylaşır. Türkiye’de türk halk müziğinin bir parçası türküler çok önemli üstadlar yetiştirmiştir. Okumaya devam et Türk Halk Müziği Nedir?